Týdenní plán od 28. 9. do 2. 10. 2015

Čtení

 • Automatizace čtení samohlásek
 • Práce s pracovními listy
 • Skládání dle diktátu
 • ŽA str. 8 a 9

Psaní

 • Psaní s říkankou
 • Uvolňovací cviky
 • Písanka str. 16-18

Matematika

 • Číslice 1 a 2
 • Pojmy stejně, více, méně
 • Pořadí čísel
 • PS str. 12 a 13

Prvouka

 • Bezpečná cesta do školy
 • Opakování – škola

Pracovní vyučování

 • Práce s přírodním materiálem – myška

Výtvarná výchova

 • Hra s linií

Hudební výchova

 • Hudební hry, otázka – odpověď
 • Nácvik písničky Kočka leze dolů

Tělesná výchova

 • Držení míče obouruč a jednoruč

Doplňující informace pro rodiče

 • 28. 9. 2015 –  státní svátek.
 • Prosím, prvňáčkům nedávejte do pouzdra tužku č. 3.
 • Peníze na SRPDŠ posílejte po dětech. Zapíšu příjem na Elku a předám.
 • Do Pv si děti přinesou menší brambor.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka Hv
Hláska a písmeno I  Číselná řada Jsem školák Na procházce
Začáteční písmeno  Nakrm medvídka Jdeme do školy  
Čtení samohlásek      
Domino      
Délka slabik      

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top