Týdenní plán od 12. 10. do 16. 10. 2015

Čtení

 • Procvičování slabik MA, ME, MI, MI, MU
 • Čtení slov a krátkých vět
 • Písmeno a hláska L, l
 • ŽA str. 12

Psaní

 • Psaní s říkankou
 • Uvolňovací cviky
 • Písanka str. 21 a volné listy

Matematika

 • Sčítání v oboru čísel do 3
 • Porovnávání čísel
 • Slovní úlohy
 • PS str. 15

Prvouka

 • Podzimní počasí
 • Živočichové na podzim
 • Podzim v sadu
 • PS str. 13-15

Pracovní vyučování

 • Vystřihování podle šablony, vytrhávání

Výtvarná výchova

 • Malba – ovoce

Hudební výchova

 • Správné dýchání a výslovnost při zpěvu
 • Co je tiché a hlasité, pomalé a rychlé
 • Nácvik písničky To je zlaté posvícení
 • Písnička Myš – doprovod na dětské rytmické nástroje

Tělesná výchova

 • Závodivé hry
 • Taneček

Doplňující informace pro rodiče

 • Stále vybírám příspěvek na SRPDŠ. Pokud platil sourozenec, prosím, napište mi zprávu. Uveďte jeho jméno a třídu.
 • Pravidelně kontrolujte dětem pouzdra. Ostrouhané pastelky a tužky potřebujeme denně.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
Čtení samohlásek Porovnávání Počasí na podzim
Slabiky na M Sčítání do 3 Zvířata na podzim
Slova s písmenem M   Ptáci stálí a stěhovaví
Písmeno L   Sad
    Poznej ptáka podle zpěvu

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top