Týdenní plán od 5. 10. do 9. 10. 2015

 

Český jazyk

 • Stavba slova – procvičování
 • Psaní předpon a předložek

Český jazyk – sloh

 • Četba textů – vyhledávání

Anglický jazyk

 • My family

Matematika

 • Písemné násobení
 • Dělení jednociferným dělitelem
 • G – poloha přímek, rýsování kolmic

Vlastivěda

 • Světové strany
 • Podstata a účel map, plány
 • Poledníky, rovnoběžky

Přírodověda

 • Nerosty a horniny

Pracovní činnosti

 • Zásobník papírů 

Výtvarná výchova

 • Pozorování a volné zachycení skutečnosti (stromy na podzim)

Hudební výchova

 • 2/4, 3/4 rytmus
 • Hra na Orffovy nástroje

Tělesná výchova

 • Dopravní hřiště Krnov

Doplňující informace pro rodiče

1. V pondělí jdeme na návštěvu do místní knihovny.

2. V úterý jedeme do Krnova na dopravní hřiště (30 Kč) – informace ve zprávě na Elce.

 

 

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Matematika Přírodověda Informatika Hudební výchova  
Stavba slova Písemné násobení Pracuj s textem Projdi si cvičení Hudební příklady  
ě nebo je Poloha přímek Horniny a nerosty   Hudební pexeso  
Předložky a předpony Dělení        
  Dělení se zbytkem        
Angličtina           
Moje rodina          
Rodina          
Čísla s výslovností          

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top