Týdenní plán od 12. 10. do 16. 10. 2015

 

Český jazyk

 • Pravopis souhláskových skupin
 • Procvičování předpon, předložek

Český jazyk – sloh

 • Oslovení, omluva, prosba

Anglický jazyk

 • Family.

Matematika

 • Dělení jednociferným dělitelem
 • Násobení a dělení, slovní úlohy
 • G – kružnice

Vlastivěda

 • Poledníky, rovnoběžky
 • Měřítko, barvy na mapách

Přírodověda

 • Horniny a nerosty

Pracovní činnosti

 • Prohloubení šití různých stehů (jehla a bavlnka nebo nit)

Výtvarná výchova

 • Pozorování a volné zachycení skutečnosti

Hudební výchova

 • Jednoduchý hudební doprovod
 • Opakování not podle délky trvání – testík

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

1. Ve středu jedeme plavat.

2. Do geometrie budeme potřebovat kružítka, proto ti, kteří ještě nemáte, pořiďte si je. Také nezapomeňte pravítko s ryskou a tužku na rýsování.

3. Na pátek přinést jehlu a nit nebo bavlnku.

Odkazy k procvičování učiva

Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda Informatika Hudební výchova
Stavba slova Poloha přímek Světové strany Pracuj s textem Projdi si cvičen Hudební příklady
Procvičuj Dělení Mapa, plánek značky Horniny a nerosty   Zpíváme
ě nebo je   Globus      
    Video      
Angličtina          
Family          
Family test          
Spojovačka          

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top