Týdenní plán od 28. 9. do 2. 10. 2015

 

Český jazyk

 • Předpony x předložky
 • Procvičování stavby slov

Český jazyk – sloh

 • Adresa

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Procvičování jednotek délky, objemu, času
 • Písemné násobení
 • G – přímky kolmé

Vlastivěda

 • Mapa, světové strany

Přírodověda

 • Neživá příroda – půda, Slunce

Pracovní činnosti

 • Druhy papírů – jednoduché origami

Výtvarná výchova

 • Pozorování a volné zachycení skutečnosti (slunečnice)

Hudební výchova

 • Rytmus 2/4, 3/4

Tělesná výchova

 • Plavání

Doplňující informace pro rodiče

Ve středu jedeme plavat, první a poslední hodinu se budeme učit (ČJ, VL).

Odkazy k procvičování učiva

Matematika Český jazyk Informatika Hudební výchova  
Převáděj Jak napíšeš? Projdi si cvičení Hudební příklady  
Přiřaď, spoj     Zazpívej si  
Písemné násobení        
Angličtina         
Happy street        
Hra        
Abeceda        

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top