Týdenní plán od 5. 10. do 9. 10. 2015

 

Český jazyk

 • Párové souhlásky uvnitř slov
 • Procvičení vlastních jmen 
 • Čtení – hlasité, větný přízvuk – pověsti

Anglický jazyk

 • At school (školní potřeby, barvy)

Matematika

 • Násobky 7, 8
 • Procvičování násobení a dělení 6, 7, 8
 • Slovní úlohy
 • Geo – polopřímky, úprava sešitů – podložky a rýsovací potřeby

Prvouka

 • Našě obec

Pracovní činnosti

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Strom na podzim

Hudební výchova

 • Píseň Vyletěla holubička, hudební nauka

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik – 9. 10. náhrada za 2. září

Doplňující informace pro rodiče

Denně procvičujte násobilku, kontrolujte přípravu do školy – hlavně vybavení pouzdra, učebnice podle rozvrhu.

V pátek 9. 10. mimořádné plavání – odjezd v 10.25 hod. od školy a návrat do 13.00 hod.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika Jazyk český Prvouka Angličtina
Násobení 6l Doplň Vyzkoušej Školní potřeby
Násob 7 Souvětí Dopravka Barvy
Opakuj K článku Znáš ještě Písnička
Back To Top