Týdenní plán od 12. 10. do 16. 10. 2015

 

Český jazyk

 • Párové souhlásky uvnitř slov
 • Popis zvířete
 • Čtení pověstí
 • Psaní – písanka velká písmena

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba – barvy, čísla

Matematika

 • Násobky čísla 8
 • Slovní úloha o n krát více, n krát méně
 • Geo – polopřímky, úsečka

Prvouka

 • Krajina v okolí domova – vycházka

Pracovní činnosti

 • Ošetřování pokojových rostlin

Výtvarná výchova

 • Omalovánka

Hudební výchova

 • P. Už ty pilky, rytmus, takt 3/4 a 2/4, básnička o podzimu

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik – 14. 10.

Doplňující informace pro rodiče

V případě pěkného počasí v pátek 16. 10. vycházka do přírody.Informace budou na Elce.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Úkoly k procvičování

Matematika Jazyk český Angličtina
Násobilka Procvičuj Školní věci
Násobky 8 Doplň Školní věci 1
    Barvy
    Pexeso
    Písnička
Back To Top