Týdenní plán od 5. 10. do 9. 10. 2015

Čtení

 • Vyvození hlásky M,m
 • Tvoření slabik ma,me,mo,mi,mu
 • Čtení pracovních listů

Psaní

 • Cviky pro uvolňování

Matematika

 • Číselná řada, porovnávání čísel, číslice

Prvouka

 • Kalendář přírody
 • Vycházka

Pracovní vyučování

 • Sběr a rozlišování přírodního materiálu

Výtvarná výchova

 • Kresba v přírodě

Hudební výchova

 • Hudební hry, hry na tělo

Tělesná výchova

 • Cvičení v přírodě
 • Překonávání přírodních překážek

Doplňující informace pro rodiče

V úterý 6. 10. 2015 jdeme na vycházku do přírody. Bližší informace na El-ce.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Jazyk český        Matematika            Prvouka            
Hláska M Číselná řada Podzim
Délka slabik Porovnáváme  
Začáteční písmeno                         
Back To Top