Týdenní plán od 21. 9. do 25. 9. 2015

Čtení

 • Procvičování písmen a,A, o,O, e,E
 • Vyvození hlásky a písmene u, U, i,I
 • Čtení Živé abecedy a pracovních listů

Psaní

 • Psaní s říkankou
 • Cviky na uvolnění ruky

Matematika

 • Pořadí čísel, stejně, více, méně
 • Matematika str. 9 až 11

Prvouka

 • Cesta do školy
 • Bezpečnost, dopravní značky, světelná signalizace

Pracovní vyučování

 • Obkreslování podle šablony

Výtvarná výchova

 • Dokončení výkresu – pozadí pro rybičku
 • Návštěva výstavky ovoce a zeleniny

Hudební výchova

 • Hudební hádanky

Tělesná výchova

 • Povely pro realizaci her
 • Hry Na rybáře, Na psí boudy, Na špendlík

Doplňující informace pro rodiče

 • Do výtvarné výchovy budeme potřebovat černý fix.
 • Denně čtěte a skládejte písmenka.

Odkazy k procvičování učiva

Jazyk český                      Matematika                        Prvouka                 
Hláska a písmeno u, U Číselná řada do 5 Jdeme do školy
Hláska a písmeno i, I Počítáme do 5  
     

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top