Týdenní plán od 5. 10. do 9. 10. 2015

Český jazyk

 • Odvozování předponami a příponami; předložky a předpony s, z.
 • Čtenářská dílna; přednes textu.

Český jazyk – sloh

 • Popis pracovního postupu.

Anglický jazyk

 • Preposition, in, on under.

Matematika

 • Jednnotky hmotnosti.
 • Písemné násobení 2 cif. činitelem.
 • G: trojúhelníky.

Vlastivěda

 • Josefínské reformy.
 • Národní obrození.

Přírodověda

 • Elektrická energie.

Pracovní činnosti

 • Výrobek z krepového papíru.

Výtvarná výchova

 • Vyjadřování morfologie při kresbě růstu rostlin a dotváření fantazií.

Hudební výchova

 • Koncert – Bedřich Smetana.

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky.

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí 5.10. si žáci donesou vlastní knihu – čtenářská dílna.
 • V úterý 6. 10. máme koncert, vybíráme 35,- Kč.
 • Dokupte dětem fixy na tabulky a dejte i hadřík.

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Odkazy k procvičení učiva

Matematika

Český jazyk

Vlastivěda

Jednotky dělky Slovní druhy Qsvícenství
Jednotky hmotnosti Slovní druhy 2 Doba osvicenská
Zajímavé úlohy Předložky, předpony s, z Čeští panovníci
Back To Top