Týdenní plán od 28. 9. do 2. 10. 2015

Český jazyk

 • Předložky a předpony s, z.
 • Čtenářské dílny.

Český jazyk – sloh

 • Popis předmětu.

Anglický jazyk

 • Classroom instructions, spelling.

Matematika

 • Jednotky délky a hmotnosti; Pamětné i písemné násobení a dělení.
 • G: trojúhelníkova nerovnost; čtverec a obdélník – vlastnosti úhlopříček.

Vlastivěda

 • Osvícenství.

Přírodověda

 • Elektrárny.

Pracovní činnosti

 • Papírová taštička.

Výtvarná výchova

 • Vyjadřování morfologie při kresbě růstu rostlin a možnosti dotváření fantazií.

Hudební výchova

 • Hudební hra – otázka a odpověď.

Tělesná výchova

 • Posilovací cviky.
 • Střídavý běh.

Doplňující informace pro rodiče

 • V pondělí 28. 9. státní svátek.
 • Vybíráme 150,- Kč SRPDŠ a 35,- Kč koncert.
 • Dokupte dětem fixy na tabulky a dejte jim i hadřík.

Odkazy na procvičení učiva

Český jazyk

Matematika

Předpony ob- , v- Jednotky délky
Předpony a předložky s, z Jednotky hmotnosti

Vlastivěda

Přírodověda

Osvícenství Podmínky života na Zemi

Jana Vyležíková, třídní učitelka

Back To Top