Týdenní plán od 5. 10. do 9. 10. 2015

Český jazyk

 • Druhy vět
 • Psaní jednoduchých vět
 • Interpunkce ve větě
 • Učebnice, Ps, odkazy na plánu

Čtení

 • Čtení s přednesem
 • Poslech pohádek, jejich reprodukce
 • Společná četba: Pan Lišák má knihy rád
 • Čtenářská dílna

Psaní

 • Opis, přepis písmen, slov, vět
 • Diktát

Matematika

 • Sčítání a odčítání s přechodem (7+a), (13-a)
 • Matematické řetězce, slovní úlohy
 • Diktát příkladů
 • Učebnice, PL, odkazy na plánu

Prvouka

 • Ekosystém – les
 • Houby, živočichové – stavba těla
 • Učebnice, PS, odkazy a výuk. program

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Dokončení výkresu – les
 • Malba – slunečnice

Hudební výchova

 • Opakování písní
 • Hra na Orf. nástroje
 • Nota celá, půlová, čtvrťová

Tělesná výchova

 • Plavecký kurz
 • Pohybové hry

Doplňující informace pro rodiče

 1. Stále procvičujte sčítání a odčítání do 20 bez přechodu 10 i s ním.
 2. Stále vybírám peníze na Vv, SRPDŠ a varhanní koncert.
 3. V pátek v 10.25 jedeme na plavání, návrat po 13. hodině.
 4. Při škole bude pracovat rybářský kroužek – pokud chcete své dítě přihlásit, kontaktujte mě na elce.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka   Různé
Druhy vět Přičítáme k 7 Savci Píseň Datel 
Urči druhy vět Odčítáme od 12 Houby Mraveneček
Věty tázací Zašifrovaná věta Ptáci Vv – Listí
Poznáš druh? Slovní úlohy    
Věty rozkazovací Zkus to   Bezpečnost – IT
  Příklady   Drak 
Back To Top