Týdenní plán od 12. 10. do 16. 10. 2015

Český jazyk

 • Opakování – druhy vět
 • Pořadí vět, slova, slabiky
 • Sloh – oslovení
 • Učebnice, odkazy na plánu, inter. tabule

Čtení

 • Dramatizace pohádky
 • Říkadla
 • Společná četba: Pan Lišák má knihy rád

Psaní

 • Opis, přepis, písmen, slov, vět
 • Diktát písmen

Matematika

 • Sčítání a odčítání s přechodem 10 (6 + ), (14 – )
 • Řetězové příklady, slovní úlohy
 • Geometrie – procvičování rýsování
 • Učebnice, PL, odkazy na plánu

Prvouka

 • Opakování – ekosystém les (rostliny, houby, zvířata …)
 • Ekosystém – rybník
 • Učebnice, odkazy na plánu

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem

Výtvarná výchova

 • Dokončení prací

Hudební výchova

 • Otázka a odpověď
 • Poslech J. D. Zelenka: Laetatus sum

Tělesná výchova

 • Plavecký kurz

Doplňující informace pro rodiče

 1. Ve středu v 7.25 jedeme na plavání.
 2. Sledujte zprávy na ELCE.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk  Matematika  Prvouka Různé 
Druhy vět  Vypočítej  Zvířata na podzim  Slovní fotbal
Urči druh  Přičítej k 6  Ptáci  Pexeso
Procvičování  Odčítej od 14  Poznej hlas  Houby
Pořadí vět  Slovní úlohy  Zvířata 2  
O kůzlátkách  Pyramidy    Podzimní strom
Co umíme  Příkazy    Červená karkulka
Back To Top