Týdenní plán od 28. 9. do 2. 10. 2015

Český jazyk

 • Druhy vět
 • Interpunkce ve větě jednoduché
 • Učebnice. PL, odkazy na plánu
 • Diktát písmen, slov a vět

Čtení

 • Plynulé čtení s přednesem
 • Předčítání

Psaní

 • Opis a přepis jednoduchých vět
 • Psaní v písance 1 str. 8-12

Matematika

 • Sčítání a odčítání s přechodem 10 (7+a), (12-a)
 • Slovní úlohy
 • Matematické řetězce
 • Učebnice, odkazy, PL

Prvouka

 • Podzimní les – popis rostlin a živočichů
 • Učebnice, pracovní sešit
 • Odkazy na plánu

Pracovní vyučování

 • Práce s textilem

Výtvarná výchova

 • Výtvarné dotváření přírodnin

Hudební výchova

 • Dýchání, rytmizace
 • Poslech B. Smetana
 • Nácvik písně Pod naším okýnkem

Tělesná výchova

 • Plavecký kurz

Doplňující informace pro rodiče

 1. Trénujte sčítání a odčítání do 20 i s přechodem 10.
 2. Vybírám 35 Kč na varhanní koncert.
 3. Ve středu jedeme na plavání, sraz v šatnách v 7.15, odjezd 7.25 (nezapomeňte na koupací čepice a stažené vlasy).
 4. Stále pokračuje soutěž tříd ve sběru plastových vršků.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika  Prvouka  Písničky
Dělení slov Přičítáme k 8 Podzim v lese Pod naším okýnkem 
Dokonči věty Odčítáme od 12 Domino Beruška
Věty oznamovací Přičítáme k 7 Houby  
Druhy vět Pro šikulky    Pracovní výchova
Druhy vět 2 Číselná osa     Had
Back To Top