Týdenní plán od 4.10. do 8.10.

 

Čtení

 • Hláska M, slabiky – Živá abeceda str. 10 – 11
 • Pracovní sešit ŽA str. 14 – 15
 • Pohádka O řepě
 • Poslech říkadel a básnička z CD

Psaní

 • Uvolňovací cviky str. 20 – 23

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru 3
 • Nácvik psaní 4
 • Procvičování číslic 1, 2, 3, 4

Prvouka

 • Opakování ve škole podle PS str. 9
 • Podzim – znaky podzimu, poznávání stromů a plodů, ovoce a zeleniny

Pracovní vyučování

 • Dopravní značka z papíru

Výtvarná výchova

 • Večerníček a jeho čepice z novinového papíru

Hudební výchova

 • Písnička Když jsem já sloužil
 • Poznávání hudebních nástrojů podle poslechu CD

Tělesná výchova

 • Zvládnutí nástupu do dvojřadu
 • Cvičení obratnosti, pozornosti a síly v pohybových hrách
 • Cvičení ve družstvech na lavičkách

Doplňující informace pro rodiče

Prosím o doplacení finančních částek, někteří nemají dosud zaplaceny žádné poplatky (pomůcky, třídní fond, SRPDŠ) Nezapomeňte na denní kontrolu úkolů. Cvičte neustále skládání písmen. 12.10. bude konzultační odpoledne od 13 do 16 hodin.V úterý máme tělocvik, cvičební úbor musí být v šatně v uzavřené tašce! Procvičování čtení a počítání najdete na www.spolecnaskola.cz

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top