Týdenní plán od 27.9. do 1.10.

 

Čtení

 • Procvičování hlásek A, E, O, U, I (skládání, cvičení v pracovním sešitě ŽA)
 • Opakujeme pohádku Hrnečku vař
 • Vyhledáváme slova s probranými hláskami, provádíme jejich sluchové rozlišení 
 • Domácí úkoly máme v pracovních sešitech ŽA str.12

Psaní

 • Uvolňovací cviky str.16 -19
 • Dodržujte držení tužky a sezení při psaní podle nácviku –  znají děti ze školy

Matematika

 • Psaní čísla 1, 2
 • Pořadí čísel, doplňování počtu, číslic a porovnávání
 • Využití programů na PC
 • Procvičení psaní čísel na pracovních listech, domácí úkol v písance červené

Prvouka

 • Pokračujeme ve sběru starých mobilů
 • Ve třídě dbáme na třídění odpadu (papír, plasty)
 • V pracovních sešitech probíráme téma bezpečnost str.8- 9

Pracovní vyučování

 • Tiskátka z jablíček – ozdoby na papírové oblečení

Výtvarná výchova

 • Práce lidí na podzim – zahrada

Hudební výchova

 • Říkadlo Voře, voře Jan
 • Písnička Holka modrooká
 • Poslech – Nekonečná pohádka

Tělesná výchova

 • Nácvik jednoduchých povelů
 • Soutěže ve družstvech
 • Bezpečnost při Tv a převlékání v šatnách, hygiena

Doplňující informace pro rodiče

Poprvé ve čtvrtek půjdeme do tělocviku, prosím o kontrolu cvičebních úborů. Někteří žáci nemají uhrazeny kartičky na mléko, nemohou si jej vyzvedávat bez zaplacení. DÁVEJTE DĚTEM DO ŠKOLY TRIKA S KRÁTKÝMI RUKÁVY, MÁME VE TŘÍDĚ TEPLO! Dosud chybí některým ručníky. KONZULTAČNÍ SCHŮZKA BUDE V ÚTERÝ 12. ŘÍJNA OD 13 DO 16 HODIN VE TŘÍDĚ.

                       Dagmar Vopelková, třídní učitelka                                                          

 

Back To Top