Týdenní plán od 11.10. do 15.10.

 

Čtení

 • Pohádka O řepě – dramatizace
 • Vyvození hlásky L, l – pohádka
 • Úkoly v Živé abecedě str.12, 13

Psaní

 • Písanka str.25 – 29

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru 4
 • Psaní číslic na linkovaném papíře, nácvik sloupečků
 • Poznávání geometrických tvarů
 • PS str. 17, 18

Prvouka

 • Sad, zahrada, pole
 • Poznávání stromů a jejich plodů, zelenina, ovoce
 • Výstavka plodů ve třídě

Pracovní vyučování

 • Papírový drak (potřebujeme nůžky)

Výtvarná výchova

 • Listy – obkreslování a vybarvování

Hudební výchova

 • Písnička Čížečku, čížečku
 • Rytmizace říkadel
 • Poznávání hudebních nástrojů
 • Procvičujte si probrané písničky s dětmi

Tělesná výchova

 • POZOR ZMĚNA! Ve středu 13.října půjdeme po první vyučovací hodině na celodopolední vycházku do přírody, prosím o vhodné oblečení,  malou svačinu a pití do baťůžku, přezůvky do družiny.

Doplňující informace pro rodiče

Prosím o stažení vlasů do gumičky pro děvčata do Tv- jde o bezpečnost. V notýscích je zapsaná možnost konzultace o dětech v úterý 12. 10. odpoledne do 16 hodin. V případě jiného termínu je nutné se předem domluvit. Kontrolujte pouzdra, není možné strouhat tužky a pastelky v hodině. Do prvouky si děti mají přinést podle možnosti ovoce nebo zeleninu (úterý).

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Back To Top