Týdenní plán od 4.1. 2016 do 8. 1. 2016

Český jazyk

 • Měkké souhlásky – pravopis
 • Opakování probraného učiva

Čtení

 • Orientace v textu
 • Společná četba
 • Čtenářská dílna

Psaní

 • Opis, přepis slov a vět
 • Diktát vět

Matematika

 • Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu 10
 • Řetězové příklady
 • Slovní úlohy
 • G – tělesa – rozlišování, modelování

Prvouka

 • Člověk a jeho zdraví

Pracovní vyučování

 • Šití

Výtvarná výchova

 • Dokončení výkresu se zimní tématikou

Hudební výchova

 • Zvuk, ton, noty
 • Poslech B. Martinů

Tělesná výchova

 • Kotoul
 • Manipulace s míčem

Doplňující informace pro rodiče

 1. O prázdninách dětem zkontrolujte všechny psací a kreslící potřeby, obaly na učebnice a sešity.
 2. Nezapomeňte na cvičební úbor a ručník.
 3. Na plavání jedeme až 13. 1. 2016.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
Opakování  Sčítání do 100  Člověk  Abeceda
Druhy hlásek  Vytvoř příklad  Lidské tělo  
Či nebo čí?  Hra  Rébusy  
Doplň věty  Pětiminutovky    
Pravopis  Počítej na čas    
Tvrdé a měkké souhlásky      
Back To Top