Týdenní plán od 11. 1. do 15. 1. 2016

Český jazyk

 • Měkké souhlásky
 • Druhy vět
 • Spojky
 • Opakování probraného učiva

Čtení

 • Čtení s přednesem a porozuměním
 • Společná četba České pověsti pro děti
 • Pohádka

Psaní

 • Opis, přepis, diktát slov a vět

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu 10
 • Slovní úlohy
 • Řetězové příklady
 • G – úsečka – sestrojování, měření
 • Přímka

Prvouka

 • Člověk a jeho zdraví

Pracovní vyučování

 • Šití

Výtvarná výchova

 • Dokončení započaté výtv. práce (sněhulák)

Hudební výchova

 • Opakování písní – doprovod na improviz. instr. nástroje

Tělesná výchova

 • Plavecký výcvik

Doplňující informace pro rodiče

 1. Dohlédněte, aby děti měly do výuky všechny pomůcky a učebnice (prvouka, hudební výchova, folie, nůžky atd.).
 2. Ve středu 13. 1. jedeme na plavání – sraz v 7.15 u šaten.
 3. V sobotu 16. 1. od 9.00 do 12.00 proběhne „Den otevřených dveří „. Všichni jsou zváni.

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika Prvouka Různé
 Ři nebo ří Pětiminutovky Pexeso Pro šikulky
 Doplňuj Počítej na čas Rébusy Myšák
 Řada slov Hra Nemoc Žežuličko
 Ci nebo cí Písemné počítání Úraz nebo nemoc?  
 Porcvičování Přímka    
  Najdi chybu    
Back To Top