Týdenní plán od 21. 12. do 25. 12. 2015

Český jazyk

 • Měkké souhlásky
 • Opakování tvrdých souhlásek

Čtení

 • Společná četba
 • Výrazné čtení s přednesem

Psaní

 • Opis, přepis

Matematika

 • Sčítání a odčítání do 100 – procvičování

Prvouka

 • Vánoční besídka

Pracovní vyučování

 • Vánoční dekorace

Výtvarná výchova

 • Vánoční prázdniny

Hudební výchova

 • Zpěv koled

Tělesná výchova

 • Závodivé hry, tanec

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý 22. 12. budeme mít vánoční besídku a zkrácené vyučování – informace na elce.
 2. Vánoční prázdniny začínají 23. 12. 2015 a končí 3. 1. 2016.
 3. Nezapomínejte na pravidelné čtení  – výběr textů je volný.
 4. Plavání je až 13. 1. 2016

Alena Václavíková, třídní učitelka

Odkazy na procvičování učiva

Český jazyk Matematika
Co už umíme Sčítání do 100 bez přechodu 10
Měkké souhlásky Odčítání do 100 bez přechodu 10
Back To Top