Týdenní plán od 4. do 8. ledna 2010

Čtení

 • Slabikář str. 36-39
 • Karneval
 • hláska a písmeno R

Psaní

 • Písanka str. 14-19
 • písmena r, P, R
 • opis, přepis

Matematika

 • PS str. 3-6
 • sčítání a odčítání v oboru čísel do 7
 • porovnávání, rozklad čísel

Prvouka

 • orientace v našem městě
 • adresa

Pracovní vyučování

 • skládání – vločka z papíru

Výtvarná výchova

 • kresba – Slavili jsme Vánoce

Hudební výchova

 • správná výslovnost a dýchání při zpívání

Tělesná výchova

 • akrobacie – cvičení na lavičkách a kladince

Doplňující informace pro rodiče

 • Děti si donesou čisté cvičební úbory a ručníky.
 • Prosím, zkontrolujte s dětmi složky s písmeny.
 • Nezapomeňte podepsat měsíční hodnocení.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top