Týdenní plán od 11. do 15. ledna 2010

Čtení

 • Slabikář str. 40-43
 • Koule a boule
 • dvojhlásky ou, au
 • čtení předložkových vazeb
 • přiřazování částí vět, které k sobě patří
 • hrajeme si na básníky, tvoříme rýmy
 • skládáme slova v časovém limitu 3 minuty

Psaní

 • PS str. 20-25
 • au, ou, A, U
 • opis, přepis, diktát

Matematika

 • PS str. 6-8
 • fólie – úkol 15-18
 • slovní úlohy – zápis, odpověď

Prvouka

 • naše město – vycházka(podle počasí)
 • výstavka betlémů v kostele

Pracovní vyučování

 • navlékání nitě do jehly, uzlík

Výtvarná výchova

 • zimní sporty

Hudební výchova

 • nácvik písně Zima, zima tu je

Tělesná výchova

 • cviky na posilování správného držení těla

Doplňující informace pro rodiče

 • Kontroluje dětem vybavení pouzder, zapomínají tužky, pera.
 • Při skládání na čas je rekord 16 slov. Nastavte dětem budík, mobil…
 • Pracovní výchova – jehla s velkým ouškem, nit.
 • Pokud zkoušíte s dětmi opis, přepis, diktát, nezapomínejte jim připomenout také kontrolu.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

www.zlobidlo.cz

Pokud navštívíte www.zlobidlo.cz, odkaz „RODIČE“ můžete prostřednictvím her procvičovat se svými dětmi vyjmenovaná a příbuzná slova, řadu dalších provopisných jevů, stejně jako příklady z matematiky. Na  stránkách najdete i velké množství námětů ke hrám, výtvarným a jiným zajímavým činnostem.

Back To Top