Týdenní plán od 21. do 25. prosince 2009

Čtení

 • Slabikář str. 34-35, dokončení
 • fólie 11a, 11b – čtení na prázdniny
 • doplňkové texty

Psaní

 • Písanka str. 12 – dokončení

Matematika

 • PS str. 2
 • fólie – úkol 11, 12 na prázdniny

Prvouka

 • vycházka

Pracovní vyučování

 • prázdniny

Výtvarná výchova

 • prázdniny

Hudební výchova

 • Dvanáct měsíčků – dětská operka v podání žáků naší školy

Tělesná výchova

 • prázdniny

Doplňující informace pro rodiče

 • doporučuji pravidelně číst i o prázdninách
 • procvičujte s dětmi psací tvary písmen
 • všem přeji klidné prožití svátků vánočních a do roku 2010 pevné zdraví, štěstí a spokojenost

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top