Týdenní plán od 4. do 8. dubna

Český jazyk

 • slabiky ,
 • opakování slovních druhů
 • str. 89-91

Čtení

 • hodnocení činů hrdinů, jejich postoje, city
 • četba pohádek

Psaní

 • str. 19

Matematika

 • násobení a dělení 3
 • příklady se závorkou
 • porovnávání čísel
 • centimetr, milimetr – měření
 • str. 24-26

Prvouka

 • tažní ptáci, ptáci stálí
 • str. 51, PS str. 63

Pracovní vyučování

 • úklid v přírodě

Výtvarná výchova

 • naši ptáci

Hudební výchova

 • hry na tělo
 • ptáci v písních

Tělesná výchova

 • cvičení s lanem – přetahování
 • přetlaky ve dvojicích

Doplňující informace pro rodiče

Za příznivého počasí půjdeme cvičit ven, dejte dětem vhodnou obuv.

V pondělí 11. dubna jedeme do divadla v Opavě, proto děti také vhodně oblékněte. Návrat kolem 12. hodiny.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top