Týdenní plán od 28. března do 1.dubna

Český jazyk

 • slova citově zabarvená
 • slovní druhy
 • slabiky , ,
 • str. 86

Čtení

 • četba z čítanky
 • str. 54-58

Psaní

 • str. 17-18

Matematika

 • násobení a dělení 2
 • násobilka 3
 • +, – do 100
 • 20-23

Prvouka

 • stromy na jaře, vývoj plodu
 • str. 47

Pracovní vyučování

 • práce s papírem

Výtvarná výchova

 • stromy na jaře

Hudební výchova

 • rytmický kánon

Tělesná výchova

 • závodivé hry
 • přeskoky přes švihadlo
 • přehazovaná

Doplňující informace pro rodiče

11. dubna jedeme do divadla v Opavě – 60 Kč.  Některé děti nemají ještě zaplaceno + 30 Kč na třídní fond.

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top