Týdenní plán od 4. 9. do 8. 9. 2023

Český jazyk

 • Opakování abecedy
 • Skladba slova
 • Písmena, hlásky

Čtení

 • Čtení slov a krátkých vět

Psaní

 • Opakování abecedy, psaní písmen

Matematika

 • Opakování počítání do 20 (plus, minus, větší, menší, rovná se)

Prvouka

 • Školní řád
 • Organizace výuky

Doplňující informace pro rodiče

 1. V úterý 5. 9. – plavecký výcvik. Odjezd autobusu v 7:25, sraz před školou v 7:15. Návrat na 4. vyučovací hodinu.
 2. ve středu 6. 9. rozdávání učebnic. Žáci si zabalí do obalu a ve čtvrtek přinesou do školy.
 3. První týden 4. 9. – 8. 9. končíme po 4. vyučovací hodině.
 4. Ve čtvrtek 7. 9. v 15:30 se konají hromadné třídní schůzky.
 5. Žáci si během prvního týdne školy přinesou úbor do tělocviku, kufříky s výtvarnými potřebami, pytlík s přezůvkami.
Procvičuj učivo
Jazyk český Matematika Prvouka
Abeceda Sčítání do 11 Kdo je ve škole
Back To Top