Týdenní plán od 26. 6. do 30. 6. 2023

Český jazyk

 • Souhrnné opakování učiva.

Čtení

 • Společná četba – Velká i malá dobrodružství, Radek Daniel

Psaní

 • Přepis říkanky, přesmyčky.
 • Malá a velká písmena, číslice.
 • Písanka str. 1 a 40.

Matematika

 • Slovní úlohy.
 • Násobení a dělení čísly 1-5, 10.
 • Úsečka.
 • PS str. 41 a 42.

Prvouka

 • Závěrečné opakování.
 • PS str. 78-80.

Pracovní vyučování

 • Třídnické práce.

Výtvarná výchova

 • Nevyučuje se.

Hudební výchova

 • Nevyučuje se.

Tělesná výchova

 • Cvičení v parku.

Doplňující informace pro rodiče

 • 26. – 29. 6 – žáci mají výuku jen do 11:25.
 • 30. 6. – vydávání vysvědčení, odchod v 8:30.
Back To Top