Týdenní plán od 4. 6. do 8. 6. 2012

Čtení

 • Čtení neznámého textu s porozuměním

Psaní

 • Písanka – dokončení

Matematika

 • Vztahy o několik více, méně
 • Sčítání a odčítání bez přechodu desítky

Prvouka

 • Povolání lidí
 • Lidé si vyrobily pomocníky
 • Léto

Pracovní vyučování

 • Herbář

Výtvarná výchova

 • Vztah postavy a prostředí

Hudební výchova

 • Správně zvolené nádechy a výslovnost v písni Až já půjdu na kopeček

Tělesná výchova

 • Držení míče jednoruč, obouruč

Doplňující informace pro rodiče

14. června jedeme na výlet do Dinoparku, vybírám 200 korun.

Školní pracovní sešity do 2. třídy – 350 korun zaplaťte do 22. 6. 2012.

Do TV děti potřebují tenisky.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top