Týdenní plán od 28. 5. do 1. 6. 2012

Čtení

 • Moje první čítanka – interpretace s výrazem a dynamikou
 • Veršované pohádky
 • Slabikář str. 120 až 123

Psaní

 • Písanka str. 29 až 32

Matematika

 • Slovní úlohy – procvičujeme odpovědi
 • Litr
 • PS str. 24 až 25

Prvouka

 • Zaměstnání dospělých lidí
 • Názvy obchodů a zboží
 • Opakujeme hodiny, měsíce, roční doby.

Pracovní výchova

 • Robot

Výtvarná výchova

 • Dokončení rozpracovaných výkresů

Hudební výchova

 • Noty – jejich zápis

Tělesná výchova

 • Běh, skok, hod

Doplňující informace pro rodiče

Do pracovní výchovy budou děti potřebovat různé krabičky ( kulaté od sýrů, od mléka, od pasty na zuby).

V pátek, pokud bude pěkné počasí, se uskuteční atletický pětiboj v parku.

Vybírám na fotku 25 korun.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top