Týdenní plán od 11. 6. do 15. 6. 2012

Čtení

 • Plynulé čtení s porozuměním

Psaní

 • Písanka 5. díl
 • Opis, přepis, diktát

Matematika

 • Sčítání a odčítání
 • Slovní úlohy
 • PS str. 29 až 30

Prvouka

 • Letní proměny v přírodě
 • Léto na zahradě

Pracovní vyučování

 • Herbář

Výtvarná výchova

 • Slunečnice

Hudební výchova

 • Hra na tělo
 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Pohybové hry venku
 • Manipulace s míčem

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek pojedeme na výlet, odjezd od školy v 7, 45 hod.,předpokládaný návrat v 15 hodin.

Zdenka Závodná, třídní učitelka

Back To Top