Týdenní plán od 4. 6. do 8. 6.

Čtení

 • Čtení z čítanky
 • Čtení s porozuměním

Psaní

 • Opis, přepis, diktát

Matematika

 • Sčítání a odčítání
 • Slovní úlohy

Prvouka

 • Činnosti lidí
 • Léto

Pracovní vyučování

 • Stříhání, lepení

Výtvarná výchova

 • Prostorové útvary

Hudební výchova

 • Správné dýchání a výslovnost

Tělesná výchova

 • Držení míče jednoruč a obouruč

Doplňující informace pro rodiče

8. 6. pojedeme na dopravní hřiště do Krnova.

14. 5. Dinopark vybíráme 200,- Kč.

Back To Top