Týdenní plán od 28. 5. do 1. 6.

Čtení

 • Veršované pohádky
 • Čtení neznámého textu
 • Sl – str. 119 – 123

Psaní

 • Písanka str. 30 – 32
 • Opis, přepis, diktát

Matematika

 • Vztahy o několik více, méně
 • Litr
 • Ma -str. 24 – 25

Prvouka

 • Povolání
 • Opakování – hodiny
 • Místo, kde žijeme

Pracovní vyučování

 • Montáž a demontáž stavebnic

Výtvarná výchova

 • Využití vlastnosti barev

Hudební výchova

 • Hudební hádanky

Tělesná výchova

 • Běh, hod, skok

Doplňující informace pro rodiče

Prohlédněte dětem hlavy, opět se objevily vši. Už měsíc Vás žádám, abyste dětem dokoupili lepidla, mnohým chybí.

Na fotografie vybíráme 25,- Kč.

Back To Top