Týdenní plán od 11. 6. do 15. 6.

Čtení

 • Čtení z čítanky
 • Čtení s porozuměním

Psaní

 • Písanka 5 díl
 • Opis, přepis, diktát

Matematika

 • Sčítání a odčítání
 • Slovní úlohy
 • Kilogram

Prvouka

 • Letní proměny v přírodě
 • Léto na zahradě

Pracovní vyučování

 • Práce s kartonem

Výtvarná výchova

 • Hra s barvami

Hudební výchova

 • Hra na tělo
 • Opakování písní

Tělesná výchova

 • Pohybové hry venku
 • Manipulace s míčem

Doplňující informace pro rodiče

Ve čtvrtek pojedeme na výlet, odjezd od školy 7,45 hod. Návrat v 15,00 hod. 

 

Back To Top