Týdenní plán od 4. 4. do 8. 4. 2022

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova
 • Slovní druhy
 • Věta jednoduchá

Český jazyk – sloh

 • Stylizace a kompozice dopisu

Anglický jazyk

 • Dle vyučujícího

Matematika

 • Početní výkony s přirozenými čísly
 • Celek, čast zlomek
 • Čtverec, obdélník – rýsování

Vlastivěda

 • Panovníci z rodu Přemyslovců

Přírodověda

 • Ekosystém lidských obydlí

Informatika

 • Dle vyučujícího

Pracovní činnosti

 • Dekorace k Velikonocům
 • Pletení tatarů

Výtvarná výchova

 • Pozorování a zachycení skutečnosti

Hudební výchova

 • Předehra, mezihra, dohra
 • Pantomima – improvizace k hudbě

Tělesná výchova

 • Pohybové hry
 • Sportovní hry
český jazyk matematika přírodověda dopravní výchova
doplň správně obvody ovoce a zelenina testy
slovní druhy písemné dělení hospodářská zvířata cyklista
vyjmenovaná slova písemné násobení vyber odpověď
věta jednoduchá a souvětí
Back To Top