Týdenní plán od 4. 4. do 8. 4. 2022

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět.
 • Hláska a písmeno G.
 • Čtení s porozuměním.
 • Doplňkové texty.
 • Slabikář str. 38-41.

Psaní

 • Písmeno b, slabiky a slova s b.
 • Písanka 2. díl str. 32-35.
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát.

Matematika

 • Upevňování sčítání a odčítání do 10.
 • Sčítání a odčítání do 15.
 • Porovnávání čísel, orientace na číselné ose.
 • PS str. 5-8.

Prvouka

 • Velikonoční program – DDM Méďa.
 • Jaro – opakování.
 • PS str. 52, 53.

Pracovní vyučování

 • Zdobení vajíček.

Výtvarná výchova

 • Velikonoční program – DDM Méďa.

Hudební výchova

 • Hudebně výrazové prostředky.
 • Nácvik písní Malé kotě, Já mám koně.

Tělesná výchova

 • Manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti.
 • Skoky přes švihadlo.

Doplňující informace pro rodiče

 • Kontrolujte dětem pravidelně pomůcky do vyučování – fixy na tabulku, vyčištěné fólie, ostrouhané tužky a pastelky, lepidlo!
 • Trénujte pamětné počítání, pravidelně čtěte.
 • Ve středu DDM Krnov – velikonoční program. Informace na Edupage.

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
Procvičujeme G Číselná osa Kráva – video
Slova s F a G Rozklad čísel Ovce – video
Hádanky  Mince Chov koz – video
Rozhodovačka Rozklad čísel 2 Křížovka
Pohádkové věty Slovní úlohy
Doplň správné slovo Pyramidy
Sčítání do 15
Odčítání do 15
+ a – do 15
Back To Top