Týdenní plán od 11. 4. do 15. 4. 2022

Čtení

 • Procvičování čtení a skládání probraných písmen, slabik, slov, vět.
 • Hlásky a písmena Ď, Ť, Ň.
 • Čtení s porozuměním.
 • Doplňkové texty.
 • Slabikář str. 42-45.

Psaní

 • Písmeno č, slabiky a slova s č.
 • Písanka 2. díl str. 36-37.
 • Opakování psacích písmen, slabik, slov – opisy, přepisy, diktát.

Matematika

 • Upevňování sčítání a odčítání do 10.
 • Sčítání a odčítání do 15.
 • Porovnávání a rozklad čísel.
 • PS str. 9-12.

Prvouka

 • Čas
 • Roční období
 • PS str. 54-55

Pracovní vyučování

 • Velikonoční dekorace.

Výtvarná výchova

 • Státní svátek.

Hudební výchova

 • Nácvik písně Jaro, léto, podzim, zima.
 • Nota celá.

Tělesná výchova

 • Manipulace s míčem odpovídající velikosti a hmotnosti.
 • Skoky přes švihadlo.

Doplňující informace pro rodiče

 • Kontrolujte dětem pravidelně pomůcky do vyučování – fixy na tabulku, vyčištěné fólie, ostrouhané tužky a pastelky, lepidlo.
 • Trénujte pamětné počítání, pravidelně čtěte.
 • 11. 4. – 3D kino.
 • 14. 4. – velikonoční prázdniny, 15. a 18. 4. – státní svátek.

                   Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

PROCVIČUJ SI UČIVO HRAVĚ
Čtení                                           Matematika                                        Prvouka                                            
Slova s ď, ť, ň + a – do 10 Roční období
Oprav popletená slova Rozklad čísel Poznávej hodiny
U stolu Slovní úlohy Učíme se hodiny
Na dvorku + do 15 Hodiny – půl, celá
Tři kamarádi – do 15 Roční období – video
Tři spolužačky + a – do 15 Proč máme roční období – video
Pouštění draků Střílečka Jaro, léto, podzim, zima – písnička
Hodiny Pirátská hlídka Urči roční období
Tom a Jerry

                   

Back To Top