Týdenní plán od 4. 4. do 8. 4. 2022

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí
 • Psaní číslovek

Český jazyk – sloh

 • Popis výrobku

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Násobení a dělení desetinných čísel deseti a stem
 • Slovní úlohy
 • Geo – pravidelné obrazce

Vlastivěda

 • Středočeský kraj
 • Karlovarský kraj

Přírodověda

 • Cévní soustava
 • Trávicí  soustava

Informatika

 • Psaní Zav

Pracovní činnosti

 • Výrobky ze dřeva

Výtvarná výchova

 • Funkce barev teplých a studených

Hudební výchova

 • Délka, výška, síla a barva tónů

Tělesná výchova

 • Nácvik hodu diskem na koše

Doplňující informace pro rodiče

Tento týden budeme psát čtvrtletní pís. práce.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Procvičování  Jazyk český mě/mně Vlastivěda Přírodověda
Písemné počítání Číslovky Vlastivěda Oběhová soustava
Násobení a dělení deset. čísel Číslovky Pohoří ČR Opakování
Back To Top