Týdenní plán od 11. 4. do 15. 4. 2022

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí

Český jazyk – sloh

 • Velikonoční tradice

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Desetinná čísla – násobení 10, 100, 1 000

Vlastivěda

 • Karlovarský kraj

Přírodověda

 • Nevyučuje se

Informatika

 • Nevyučuje se

Pracovní činnosti

 • Pletení pomlázek na náměstí

Výtvarná výchova

 • Velikonoční zvyky a lidové tradice

Hudební výchova

 • Nevyučuje se

Tělesná výchova

 • Míčové hry

Doplňující informace pro rodiče

Pondělí 11. 4. – pletení pomlázek na náměstí – vhodné teplé oblečení. Akce trvá celé dopoledne.

V úterý 12. 4. – první hodinu 3D kino (100Kč – uhrazeno na účtu)

Od čtvrtka 14. 4. do pondělí 18. 4. – prázdniny, všem přeji pěkné jarní svátky.

Na školní výlet pojedeme 8. června.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

Matematika Jazyk český Přírodověda Vlastivěda
Desetinná čísla – nás. Opakování Trávicí soustava Nížiny
Procvičování Přídavná jména Procvičování Hory
Back To Top