Týdenní plán od 4. 4. do 8. 4. 2016

 

Český jazyk

 • Věta jednoduchá
 • Procvičování vyjm. slov a slov. druhů

Český jazyk – sloh

 • Dopis dle osnovy

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Početní výkony s přirozenými čísly
 • G – obvod trojúhelníku

Vlastivěda

 • Karel IV.

Přírodověda

 • Ekosystém okolí lidských obydlí

Pracovní činnosti

 • Panovníkův meč

Výtvarná výchova

 • Karel IV.

Hudební výchova

 • Předehra, mezihra, dohra

Tělesná výchova

 • Pohybové hry
 • Dopravní výchova

Doplňující informace pro rodiče

1. V pátek 8. dubna se od 16 hodin v naší tělocvičně uskuteční kouzelnické odpoledne. Všichni jste srdečně zváni.

2. Žádám o kontrolu obalených učebnic a sešitů, u některých dětí opět chybí!

3. Zkontrolujte vybavení pouzder – ořezané tužky (alespoň 2 různé tvrdosti), kružítko, pero, gumu, pastelky…

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Matematika

Přírodověda

Vlastivěda Dopravní výchova  
Věta jednoduchá Obvod – video Přiřaď správně Karel IV.  Značky – test  
Rozlišíš?   Najdi dvojice Karel IV. – video    
    Poznáš?      

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top