Týdenní plán od 11. 4. do 15. 4. 2016

 

Český jazyk

 • Souvětí, spojovaci výrazy

Český jazyk – sloh

 • Stylizace a kompozice dopisu

Anglický jazyk

 • Jobs.

Matematika

 • Celek, část, zlomek
 • G – rýsování čtverce, obdélníku

Vlastivěda

 • Shrnutí Lucemburků
 • Život ve středověku

Přírodověda

 • Lidská obydlí (živočichové)

Pracovní činnosti

 • Bezpečnost při používání prac. nástrojů – návštěva dílny

Výtvarná výchova

 • Pozorování a zachycení skutečnosti

Hudební výchova

 • Pantomima, pohyb i improvizace k hudbě

Tělesná výchova

 • Tanec na bázi skočné a přísuvné

Doplňující informace pro rodiče

1. Zkontrolujte dětem psací a především rýsovací potřeby (často nemají).

2. 21. 4. se budou konat informativní třídní schůzky (hodnocení prospěchu a chování za 3. čtvrtletí).

3. K procvičování a opakování učiva využijte odkazy v plánu.

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Matematika Vlastivěda Dopravní výchova  
Stavba věty Zlomky Kvíz Značky  
Poznej J/S   Středověk  Škoda hrou  
Vzorce   Zopakuj si    
         
Angličtina        
Jobs        
Spoj správně        
Testy        

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top