Týdenní plán od 28. 3. do 1. 4. 2016

 

Český jazyk

 • Vyjmenovaná slova, slovní druhy

Český jazyk – sloh

 • Oznámení

Anglický jazyk

 • Popis činnosti

Matematika

 • Slovní úlohy, procvičování převodů jednotek
 • G – trojúhelníková nerovnost

Vlastivěda

 • Lucemburkové. Karel IV.

Přírodověda

 • Rostliny a živočichové v parku

Pracovní činnosti

 • Práce s papírovými ruličkami

Výtvarná výchova

 • Řešení plošné kompozice s uplatněním kontrastu tvaru, barev

Hudební výchova

 • Opakování not, nácvik písně

Tělesná výchova

 • Shyb stojmo, svis – hrazda

Doplňující informace pro rodiče

Na pátek si děti přinesou ruličky od toal. papíru, mohou být i delší od kuchyň. utěrek nebo pečícího papíru.

Odkazy k procvičování učiva

 

Český jazyk Matematika Vlastivěda Přírodověda  
Vyjmenovaná slova Spoj správně Zopakuj si Park – rostliny  
Slovní druhy 1 Čas – přiřaď Lucemburkové  Park – živočich.  
Slovní druhy 2 Jednotky objemu J. Lucemburský – video    
  Převeď – vše      

Erika Kynická, třídní učitelka

Back To Top