Týdenní plán od 11. 4. do 15. 4. 2016

Český jazyk

 • Opakování vyjmenovaných slov po B,L,M,P,S,V + slovní druhy

Anglický jazyk

 • In the playground – I´m wearing

Matematika

 • Dělení se zbytkem 6 – 9

Prvouka

 • Prověřování znalostí z rostlin ( TEST) + živočichové – základní znaky

Pracovní činnost

 • Práce s textilem

Výtvarná výchova

 • Lidská postava

Hudební výchova

 • Moderní tanec, nácvik písně: Na procházce, hra na flétnu

Tělesná výchova

 • Pohybové hry, zdravotní cvičení, posilování

Doplňující informace pro rodiče

 1. Vybíráme 350,- Kč na školní výlet.
 2. V pondělí po obědě –  příprava dětí na soutěž Zlatý list.
 3. V úterý návštěva sběrného dvora.
 4. Ve čtvrtek 21. 4. 2016 od 15:30 se budou konat třídní schůzky – prospěch ke 3. čtvrtletí.
Český jazyk Matematika Anglický jazyk
Vyjmenovaná slova Dělení se zbytkem Pexeso     Procvičování

Vladimíra Dudková, třídní učitelka

Back To Top