Týdenní plán od 4. 4. do 8. 4. 2016

Čtení

 • Plynulé čtení s dramatizací
 • Písmena a hlásky  G,g, F, f, Ch, ch
 • Čtení s porozuměním – pracovní listy
 • Slabikář str. 94-99

Psaní

 • Nácvik písmen B, ž, Ž
 • Přepis písmen, slov, vět, diktát
 • Písanka č. 4 str. 14-17

Matematika

 • Sčítání v oboru čísel do 20
 • Porovnávání čísel 11-20
 • Slovní úlohy
 • Automatizace sčítání a odčítání v oboru čísel 0-10
 • PS str. 5-8

Prvouka

 • Jaro na statku, zvířata a jejich mláďata
 • Stromy a keře na jaře
 • PS str. 49 a 50

Pracovní vyučování

 • Péče o pokojové květiny

Výtvarná výchova

 • Jarní hry dětí – kresba

Hudební výchova

 • Houslový klíč, nota celá
 • Písničky s jarní tématikou

Tělesná výchova

 • Přeskoky
 • Cvičení s míči

Doplňující informace pro rodiče

8. 4. – od 16 hodin proběhne v tělocvičně zábavný program s kouzelníkem a diskotékou. Jste srdečně zváni.

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
 Písmeno G Porovnávání čísel Práce na zahrádce
 Písmeno F Sčítání do 20 Části rostlin
 Písmeno Ch Číselná řada Jaro v sadu
 Kočka Minda Desítky a jednotky  Domácí zvířata a jejich mláďata
     

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

Back To Top