Týdenní plán od 11. 4. do 15. 4. 2016

Čtení

 • Plynulé čtení s dramatizací
 • Slabiky di, ti ni, dě, tě ně
 • Čtení s porozuměním – pracovní listy
 • Slabikář str. 100-104

Psaní

 • Nácvik písmen ř, Ř, g, G
 • Přepis písmen, slov, vět, diktát
 • Písanka č. 4 str. 18-22

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel do 20
 • Porovnávání čísel 11-20
 • Slovní úlohy
 • Automatizace sčítání a odčítání v oboru čísel 0-10
 • PS str. 9-13

Prvouka

 • Jarní hry dětí v přírodě
 • Na jaře – opakování
 • PS str. 52 a 53

Pracovní vyučování

 • Vázička

Výtvarná výchova

 • Zvířata kolem nás

Hudební výchova

 • Písničky o zvířatech

Tělesná výchova

 • Závodivé hry
 • Cvičení s míči
 • Přeskok

Doplňující informace pro rodiče

 • 15. 4.  – Děti si přinesou do Pv malou sklenici (sklo, plast).
 • 21. 4. –  od 15.30 do 17.30 konzultační třídní schůzka.
 • 17. 5. –  Focení tříd (náhradní termín 19. 5.).
 • 13. 6.  – Školní výlet (hrad Šternberk s programem). Odjezd v 8.00 od školy, plánovaný návrat do 16.00).

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
Trénujeme čtení Pexeso na + Práce na zahrádce
Doplňování Pexeso na – Části rostlin
Jarní opakování Číselná řada Jaro v sadu
Je to pravda? Desítky a jednotky  Domácí zvířata
Slabiky di, ti ni Sčítání do 20  

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

 

Back To Top