Týdenní plán od 28. 3. do 1. 4. 2016

Čtení

 • Plynulé čtení se správnou intonací vět
 • Písmeno a hláska  Ř, ř 
 • Čtení s porozuměním – pracovní listy
 • Slabikář str. 90-95

Psaní

 • Nácvik písmen č, Č, b
 • Přepis písmen, slov, vět, diktát
 • Písanka č. 4 str. 10-13

Matematika

 • Sčítání a odčítání v oboru čísel 0-10
 • Slovní úlohy
 • Číselná řada 11-20
 • Porovnávání čísel 11-20
 • PS str. 2-5

Prvouka

 • Jaro na zahradě a na statku
 • Stavba těla rostlin
 • PS str. 47,48 a 50

Pracovní vyučování

 • Práce s papírem – slepička

Výtvarná výchova

 • Jarní květiny – sněženky

Hudební výchova

 • Procvičování písniček Mláďata, Žežilička, Nové boty s doprpvodem na rytmické nástroje
 • Hudební hádanky, houslový klíč

Tělesná výchova

 • Přeskok

Doplňující informace pro rodiče

 • Veselé a klidné prožití velikonočních svátků.
 • 28. 3. – státní svátek.
 • Prosím o kontrolu pouzder – ostrouhané pastelky, 2 tužky, fix na tabulku…

Procvičuj si učivo

Jazyk český Matematika Prvouka
Písmeno Ř Počítání na čas Velikonoce
Písmeno Ř Doplň znaménka  
Sobota u babičky Slovní úlohy  
  Doplň čísla  
  Číselná řada  

Jitka Hlaváčková, třídní učitelka

Back To Top