Týdenní plán od 4. 4. do 8. 4. 2011

 • 4. B
 • 481× přečteno

Český jazyk

 • Věta jednoduchá – učebnice str. 115-117
 • Procvičování pravopisu – pracovní sešit
 • Časopisy

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Ovoce
 • Rozšiřování slovní zásoby

Matematika

 • Zlomky – učebnice str. 12-15
 • Řešení slovních úloh
 • Výpočty obsahu

Vlastivěda

 • Jan Hus
 • Jan Žižka
 • Husité

Přírodověda

 • Atlasy rostlin a živočichů
 • Příprava herbáře

Pracovní činnosti

 • Koláž z textilu

Výtvarná výchova

 • Papírořez s velikonoční tématikou

Hudební výchova

 • Předehra, mezihra, dohra
 • Poslech ukázek
 • Dětská operka

Tělesná výchova

 • Průprava s míčem na košíkovou
 • Skok do výšky

Informatika

 • Multimediální využití počítače
 • Psaní všemi deseti

Doplňující informace pro rodiče

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

Back To Top