Týdenní plán od 28. 3. do 1. 4.

 • 4. B
 • 729× přečteno

Český jazyk

 • Pravopis koncovek podstatných jmen
 • Výstavba textu – učebnice str. 115-116
 • Společná četba, referáty

Český jazyk – sloh

 • Popis obrázku

Anglický jazyk

 • Příprava pokrmu
 • Vazba s of, slovesa

Matematika

 • Úvod – zlomky – učebnice 3. díl str. 12-13
 • Jednotky obsahu
 • Odhad výsledků, kontrola výpočtů

Vlastivěda

 • Karel IV.
 • Jan Hus

Přírodověda

 • Kompas a magnetická síla
 • Vycházka do přírody

Pracovní činnosti

 • Koláž z textilu

Výtvarná výchova

 • Historické budovy – dokončení

Hudební výchova

 • Opakování not
 • Předehra, mezihra, dohra
 • Operka – doprovod na Orffovy nástroje

Tělesná výchova

 • Skok do výška
 • Míčové hry – spolupráce ve družstvech

Informatika

 • Psaní na PC všemi deseti
 • Dokončení práce – Housenka – v programu Malování

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí 11. 4. zájezd do Slezského divadla v Opavě.

V pondělí 18. 4. výlet do Valašského muzea v Rožnově piod Radhoštěm.

 

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

Text

Back To Top