Týdenní plán od 11. 4. do 15. 4.

 • 4. B
 • 599× přečteno

Český jazyk

 • Věta jednoduchá a souvětí, učebnice str. 115-117
 • Procvičování pravopisu – koncovky podstatných jmen
 • Časopisy pro děti a mládež
 • Návštěva divadelního představení

Český jazyk – sloh

 • Dopis

Anglický jazyk

 • Číslovky do sta
 • Opakování a rozšiřování slovní zásoby

Matematika

 • Procvičování učiva se zlomky, učebnice str. 15-17
 • Řešení slovních úloh, učebnice str. 18-19
 • Výpočty obsahu

Vlastivěda

 • Jan Žižka, husitství
 • Jiří z Poděbrad

Přírodověda

 • Ochrana životního prostředí – učebnice str. 75
 • Dopravní výchova

Pracovní výchova

 • Papírořez s velikonoční tématikou

Výtvarná výchova

 • Velikonoční motiv

Hudební výchova

 • Nácvik nové písně
 • Poslech ukázek

Tělesná výchova

 • Třídní turnaj družstev v přehazované
 • Skok do výšky

Informatika

 • Kvalifikovaná práce s klávesnicí PC

 

Doplňující informace pro rodiče

V pondělí 11. 4. jedeme do Slezského divadla v Opavě na představení Zachraňte pohádky.

Ve středu 13. 4. klasifikace za 3. čtvrtletí. 

Taťána Hazuchová, třídní učitelka

Back To Top