Týdenní plán od 4. 4. do 18. 4. 2016

 

Český jazyk

 • Procvičování vyjmenovaných slov po V, slova po Z

Anglický jazyk

 • Slovní zásoba

Matematika

 • Dělení se zbytkem – násobky 5, 6, 7
 • Slovní úlohy s neúplným podílem
 • Přenášení úseček

Prvouka

 • Rostliny – kořeny, listy, květy
 • Pracovní sešit – úkoly podle zadání

Pracovní činnosti

 • Příprava výzdoby na páteční odpoledne

Výtvarná výchova

 • Jarní květiny

Hudební výchova

 • Žádný neví, co jsou Domažlice

Tělesná výchova

 • Posilování – cvičení s míči, podlézání a přelézání překážek, šplh, míč. hry

Doplňující informace pro rodiče

Kontrolujte přípravu dětí na výuku, pomůcky a sešity a také přípravu na prvouku.

V pátek 8. 4. nezapomeňte navštíví nás kouzelníci v 16 hod. ve velké tělocvičně!

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

 

Matematika  Jazyk český  Prvouka 
Dělení se zbytkem Vyjmenovaná slova Rostliny
Procvičuj si Diktáty Opakuj si
Back To Top