Týdenní plán od 11. 4. do 15. 4. 2016

 

Český jazyk

 • Kontrolní písemná práce za 3.čtvrtletí
 • Opakování vyjmenovaných slov

Anglický jazyk

 • Clothes, I´m wearing…

Matematika

 • Dělení se zbytkem – procvičování příkladů
 • Využití děl. se zbytkem ve slovních úlohách
 • Geo – porovnávání a přenášení úseček
 • Čtvrtletní písemná práce

Prvouka

 • Rostliny
 • Praktické pozorování rostlin v přírodě

Pracovní činnosti

 • Výsev květin do truhlíku, pěstování přísad do skleníku

Výtvarná výchova

 • Malování podle předlohy – pampeliška

Hudební výchova

 • Písničky z Čech

Tělesná výchova

 • Průprava ke košíkové, cvičení s míči, pohybové hry, šplh

Doplňující informace pro rodiče

Změna termínu školního výletu na 8. června.

Konzultační schůzky s hodnocením 3.čtvrtletí – 21. 4. od 15.30 do 17.30 hodin.

Dagmar Vopelková, třídní učitelka

Procvičování učiva

 

Jazyk český  Matematika  Prvouka  Angličtina
Vyjmen. slova  Dělení se zbytkem  Rostliny Pexeso
Opakuj Procvičuj Rostliny Přiřaď
Back To Top